Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σουλίου

Την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  Σουλίου για την τριετία 2012-2014 αποφάσησε ο Δήμος Σουλίου,  από μέχρι την Δευτέρα ...

Α) Με Fax στο: 2666029122  &  2666024155

Β) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχυδρομική  διεύθυνση  : Δήμος Σουλίου, Κ. Καραμανλή 179- Τ. Κ. 462 00  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,  με την ένδειξη «Υπόψη ομάδας έργου σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος»

Γ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση : [email protected] Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Και στις τρεις  περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 5η  Δεκεμβρίου  2011 και ώρα 09:00 π. μ.

Προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου, κατόπιν αξιολόγησης από την Εκτελεστική Επιτροπή.

  

1. ΣΧΕΔΙΟ Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

In this article

Join the Conversation