Η επιλογή – πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Σουλίου για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Πίνακας

Με απόφαση του Δημάρχου Σουλίου, επιλέγονται για πρόσληψη με 5μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σουλίου (κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – πυρασφαλείας 2024), οι κάτωθι:

In this article