Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζουν σήμερα την Δευτέρα, η Δημοτική Eπιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 17 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η αρχή γίνεται το πρωί με την Δημοτική Επιτροπή με 7 θέματα: 

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024
 2. Σύνταξη Έκθεσης Α ́ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2024
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Φεβρουαρίου 2024
 4. . Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»
 7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας

Θα ακολουθήσει στις 19:30 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 10 θέματα στην ημερήσδια διαταξη και με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην κανονιστική του αγρ.21 της Γλυκής:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024
 2. Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ’ αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας
 3. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2»
 4. Χορήγηση υλικών στην Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας
 5. Β΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 30.410,00 € έτους 2024, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου
 6. Επιχορήγηση από Δήμο Σουλίου Σχολικών Επιτροπών, για λειτουργικές δαπάνες
 7. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο 2024-2025
 8. Περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ Νεοχωρίου
 9. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σουλίου για τη Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
 10. Συγκρότηση Συγκρότηση Τοπικού Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Σουλίου (άρθρο 13 του Ν. 3387/05 ΦΕΚ 224/05 &άρθρο 84 του Ν.3463/2006)

In this article

Join the Conversation