123 έργα με συνολική δαπάνη 1.450.973 € στο τεχνικό προγραμμα του Δήμου

Από το Δήμο Σουλίου, ανακοινώνονται τα εξής: Με την αριθμό 12/30-11-2011 ομόφωνη απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου, κατάρτισε προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος έργων για το...

Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε πως η δημοτική αρχή θα προσπαθήσει με ορθολογική διαχείριση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν και θα εξοφλήσει στο ακέραιο, όσα από τα έργα τελικά θα αναθέσει. Το τεχνικό πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου (

www.dimossouliou.gov.gr ) τίθεται σε διαβούλευση, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δημότες και κάτοικοι και να καταθέσουν επί αυτού προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, με τους εξής τρόπους :

 Α) Με Fax στο: 2666029122 & 2666024155

Β) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχυδρομική διεύθυνση : Δήμος Σουλίου, Κ. Καραμανλή -179- Τ. Κ. 462 00 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, με την ένδειξη « Τεχνικές υπηρεσίες – για το τεχνικό πρόγραμμα»

Γ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected] Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε Η οριστικοποίηση των έργων και η έγκριση του τεχνικού προγράμματος, θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίασή του.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2666360100 και 2666360127.

 

Η Δήμαρχος Σουλίου

Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

Κατεβάστε το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος από εδώ

In this article

Join the Conversation