Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην Περιφερειακή Επιτροπή

Συνεδριάζει αυριο Τρίτη

Συνεδριάζει αυριο Τρίτη  η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθίας», προϋπολογισμού 155.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
  2. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.
  3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδικό Κύκλωμα Μουργκάνας – Αποκατάσταση Ζημιών – Οριζόντια Σήμανση», προϋπολογισμού € 700.000,00 με ΦΠΑ.
  4.  Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ».
  5. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/15-05-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το τμήμα Α) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων / μειοδοτών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 18.441,60 με ΦΠΑ) και για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, προϋπολογισμού € 118.460,16 με ΦΠΑ), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 136.901,76 με ΦΠΑ 13%, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το τμήμα Α.
  6. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/22-05-2024 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (άγονο Τμήμα Β της με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 347521 διακήρυξης), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 118.460,16 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
  7. Έγκριση τροποποίησης, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της υπ’ αριθμ: 114585/15622/14-07-2023 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Θεσπρωτίας και της εταιρείας «Express Facility Management Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΚΕΔΑΣΥ Θεσπρωτίας, λόγω νομοθετικής ρύθμισης για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
  8. Έγκριση 8ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

In this article