Φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό πρόσφερε το Κέντρο Υγειας Παραμυθιάς στο Κοινωνικό Φαρμακείο Ηγουμενιτσας

Ευχαριστήριο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσει το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς για την συλλογή τους σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό προς το Κοινωνικό Φαρμακείο και για την συνεχή στήριξη σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί.

Η ανάγκη βοήθειας στους συνδημότες μας που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι συνεχής. Το Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται τις προσφορές σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό που δεν χρειάζεστε και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης τους καθημερινά 7:00 – 15:00 στα γραφεία του ( παλιά μαθητική εστία).

Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε όσους μας έχουν ανάγκη.

In this article