“Δειπνο Ηλιθίων” | Απο την ομάδα Μ.Α.Τ.Τ. στο Θέατρο Καρκαμίσι

15 και 16 Ιουνίου