Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων | Τις επιχειρήσεις καλεί ο Δήμος Σουλίου για να δηλώσουν τα τετραγωνικά

Ανακοίνωση

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων – επιχειρήσεων , οι οποίοι ήδη κάνουν ή προτίθενται να κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών-πεζοδρομίων) για το έτος 2024, να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση – δήλωση, με τον αριθμό του εμβαδού των κοινόχρηστων χώρων των οποίων κάνουν χρήση ή προτίθενται να κάνουν χρήση, ώστε να καταβάλουν τα αντίστοιχα τέλη χρήσης και να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια από τον Δήμο μέχρι την 30/06/2024.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης, εντός της παραπάνω προθεσμίας , οι Υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις προβλεπόμενες από την σχετική νομοθεσία ενέργειες (περί αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων), σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην αριθμόν 251/2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σουλίου.

 

In this article

Join the Conversation