Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Eπιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 15 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση στο Δ.Σ για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση στο Δ.Σ για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 5ο Χορήγηση 4ης παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ »

ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση 6ης παράτασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» 

ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης Υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» Υποέργο 3, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 8ο Υποβολή πρότασης του Δήμου Σουλίου στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» για ένταξη και χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ_VI»

ΘΕΜΑ 9ο Αποδοχή παράτασης προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκρίτων Παραμυθίας» και κήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου

ΘΕΜΑ 10ο Περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Σουλίου

ΘΕΜΑ 13ο Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024 1.

ΘΕΜΑ 14ο Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων

ΘΕΜΑ 15ο Αποδοχή δωρεάς – Εισήγηση στο Δ.Σ για τοποθέτηση προτομής στον ιστορικό χώρο του Σουλίου

In this article

Join the Conversation