Η ΕΛΜΕ απαντά στον Ευαγγελο Τζάνη

Προκαλεί έκπληξη, ανησυχία και αναστάτωση στους εκπ/κούς της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας η προκλητική πρόταση του Δ/ντή Β/θμιας εκπ/σης προς την περιφερειακή δ/νση Ηπείρου για αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού, διορισμούς,...

3. «Διδασκαλία στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και ανάθεση μαθημάτων σε ειδικότητες».
Μετά τις διαθέσεις πολλών συναδέλφων από αρκετές ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπ/ση, ο κος Δ/ντής προτείνει διαθέσεις και για Φιλολόγους, Μαθηματικούς και Φυσικών Επιστημών προκειμένου να διδάσκουν στις δυο τελευταίες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων. Χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους της διδασκαλίας στις δυο τελευταίες τάξεις και όχι, για παράδειγμα σε όλη την πρώτη βαθμίδα εκπ/σης, ο κος Δ/ντής στέλνει μήνυμα ανασφάλειας και υπαλληλικής ιδιότητας και στους συναδέλφους αυτών των ειδικοτήτων.
Συνεχίζοντας, προτείνει την Α ανάθεση στην διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σε ξενόγλωσσους συναδέλφους και στους πτυχιούχους φιλολόγους του Ιστορικού τμήματος, αφήνοντας, προφανώς, σε δεύτερη μοίρα τους φιλολόγους από το Κλασσικό, Νεοελληνικό τμήμα κ.λ Κρίνουμε, ότι η ανωτέρω πρόταση στερείται επιστημονικής και διδακτικής τεκμηρίωσης και ότι υποδαυλίζει αντιπαλότητες , προκαλεί διακλαδικές και ενδοκλαδικές συγκρούσεις σε έναν χώρο και μια περίοδο που πρέπει να επικρατεί η ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη.
4.Ακολούθως, ο κος Δ/ντής προτείνει «να συνδεθεί η μισθοδοσία των εκπ/κών με τις ώρες διδασκαλίας, διότι θα εξοικονομηθούν χρήματα…» (με έντονη γραφή στο κείμενο).
Παραβλέπει ο κος Δ/ντής ότι τα πλεονάσματα είναι παράγωγα της πολιτικής αυθαίρετων συγχωνεύσεων σχολείων, λειτουργίας τμημάτων με μεγάλο αριθμό μαθητών, κατάργησης μαθημάτων και ειδικοτήτων στο πλαίσιο του «νέου σχολείου».

Δεν είναι άμοιροι ευθυνών όσοι διορίζουν εκπ/κούς ειδικοτήτων στο νομό, όταν δεν χρειάζονται. Ούτε ασφαλώς είναι υπόλογοι οι συνάδελφοι για την μετάθεση στο νομό, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος δεκαεννιά εκπ/κών (19), όταν ήδη πλεόναζαν δέκα (10), ούτε και για την απόσπαση άλλων εννιά (9) της ίδιας ειδικότητας. Όταν επίσης, σε συνέχεια ανάλογων πρακτικών, το δικό μας ΠΥΣΔΕ προβαίνει σε τοποθετήσεις δύο και τριών συναδέλφων σε θέσεις και για ωράρια που δύνανται να καλυφθούν από έναν εκπ/κό, δεν είναι φρόνιμο να προτείνεται από τον Πρόεδρο αυτού του οργάνου η χρηματοδότηση ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας.
Αναμένουμε προτάσεις κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έγκαιρης αποστολής των βιβλίων (έχει φθάσει το 50% των βιβλίων παραμονές Χριστουγέννων) και όχι προκλητικές προτάσεις που συγκαλύπτουν και μετακυλύουν ευθύνες.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Π. Τσάπες Ι. Γεωργίου

In this article

Join the Conversation