Την αύξηση των ανταποδοτικών απο τον ΦΟΣΔΑ και μηχάνηματα για το ΧΥΤΥ Καρβουναρίου ζηταει ο Δήμαρχος

+ Δήλωση

Ο Δήμος Σουλίου, δια του Δημάρχου Αθανάσιου Ντάνη, απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, αιτούμενος την αύξηση των ανταποδοτικών τελών προς το Δήμο Σουλίου και την προμήθεια μηχανημάτων για την ενίσχυση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή ζητείται η άμεση αύξηση των ανταποδοτικών τελών από 1% σε 5% και η προμήθεια τριών μηχανημάτων, ένα για κάθε δήμο της Περιφέρειας Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Σουλίου, του Δήμου Αρταίων και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οι τρεις αυτοί δήμοι επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς στις περιοχές τους έχουν εγκατασταθεί Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Η επιστολή τονίζει τη σημασία της άμεσης υποστήριξης των εν λόγω δήμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση και την υποβάθμιση των περιοχών τους λόγω των εγκαταστάσεων ΧΥΤΥ.

Ο Δήμος Σουλίου αναμένει θετική ανταπόκριση στο αίτημά του, ώστε να συνεχιστεί η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή.

Διαβάστε την επιστολή του Δημάρχου Σουλίου κ. Ντάνη:

ΠΡΟΣ:
Τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Δ.Ε Περιφέρεια Ηπείρου

ΘΕΜΑ: “ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”

Αξιότιμοι κύριοι,
Απευθυνόμενοι στον Φορέα σας, γνωρίζοντας ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων, η ορθή λειτουργία των έργων, των εγκαταστάσεων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η διαχείριση, η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των Στερεών Αποβλήτων,

Αιτούμαστε:
Την άμεση αύξηση των ανταποδοτικών τελών από 1% σε 5% και
Την προμήθεια τριών μηχανημάτων (ένα για κάθε Δήμο της Περιφέρειάς μας).
Δεδομένου του γεγονότος ότι ο Δήμος Σουλίου και άλλοι δυο Δήμοι της Περιφέρειάς μας (Δήμος Αρταίων, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων), επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος του εγχειρήματος και βιώνουν τα αποτελέσματα της υποβάθμισης των περιοχών των έργων και εγκαταστάσεων, καθώς εντός των ορίων τους έχουν εγκατασταθεί ΧΥΤΥ, για τους τρεις αυτούς Δήμους

In this article