Που είναι κατάλληλα και που ακατάλληλα για κολύμβηση στη Θεσπρωτία

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη:
1. Την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,
2. Τις αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών και του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
3. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας,
4. Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2023 και αρχέςθερινής περιόδου 2024 από την Δ/νση Υγείας -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε συνεργασία με την Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων, εξέδωσε την με αριθ.πρωτ. Γ9/81705/10404/14-06-2024απόφαση με την οποία :

Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας – Τ.Κ Πλαταριάς – Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , είναι ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

Τα δε θαλασσινά νερά
– Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων,
– Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν ,
– Της θαλάσσιας περιοχής, βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν, είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

In this article

Join the Conversation