Στην Περιφερειακή Επιτροπή η έγκριση του αναδοχου για τον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς. Ολα τα θεματα της Θεσπρωτίας

Συνεδριάζει αυριο Τρίτη

Στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, αναμένεται να εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών έργων του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς.

Η συνεδρίαση ειναι προγραμματισμένη για τον πρωι της Τριτης.

Δειτε ολα τα θεματα σχετικα με την Θεσπρωτία

1. Έγκριση του από 13-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 569.408,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041470 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

2. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού γενικής σχεδίασης ProgeCAD 2024 (άδεια διπλής εγκατάστασης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (3ο Φεστιβάλ Χορωδιών, Ετήσια χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου «Ο Άγιος Δημήτριος»).

4. Έγκριση του Πρακτικού 7/07-06-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου και εγγραφή οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών), της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2024.

In this article