Την άλλη Παρασκευή η 3η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θεμα την Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Στις 20:00

Την άλλη Παρασκευη (28.06) θα πραγματοποιηθεί η 3η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουλίου  με θεμα την λογοδοσία δημοτικής αρχής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, που επιθυμούν να θέσουν θέματα- ερωτήματα προς συζήτηση (ένα θέμα ο καθένας), θα πρέπει να τα καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου με έντυπο ή με email ([email protected]) τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, (24-6-2024 καταληκτική ημερομηνία)

In this article