Επιχορήγηση ενεργών πολιτιστικών συλλόγων από το Δήμο Σουλίου

Η κατανομή

Στην έγκριση επιχορήγησης ενεργών πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων που εδρεύουν στο Δήμο Σουλίου, για την πραγματοποίησή πολιτιστικών εκδηλώσεων, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση, με το συνολικό ποσο να φτάνει τα 2.500€ και με την κατανομή ως εξής:

In this article