Τα αποτελέσματα της επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο

Λίστα

Την Τετάρτη 19-06-2024 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας με έδρα τη Μαζαρακιά, η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

• Κατατέθηκαν συνολικά 30 αιτήσεις.
• Στη διαδικασία των εξετάσεων προσήλθαν 29 υποψήφιοι.
• 5 είναι επιλαχόντες
• 24 μαθητές εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
α/α Κωδικός Ονοματεπώνυμο μαθητή Τελικός βαθμός
1 170 Μ……….. Β……… 100
2 161 Ά………… Μ……….. 99
3 159 Σ………… Τ……….. 98
4 158 Π………. Γ………….. 91
5 165 Ι………..-Δ.………. Γ……….. 90
6 169 Β.……… Κ…………… 90
7 166 Τ…………. Χ………….. 90
8 173 Κ………… Χ…………….. 90
9 178 Έ………….. Α…………… 89
10 172 Ν……….. Σ………… 89
11 160 Ι….. Τ….. 89
12 157 Δ………-Λ……. Π……… 86
13 174 Φ………. Μ….. 84
14 175 Ά………-Ρ………. Τ………… 81
15 154 Α………. Ν……. 80
16 162 Δ…………. Π………… 80
17 180 Σ…….. Ρ……… 80
18 171 Σ………..-Δ……… Σ……… 80
19 163 Μ……….-Κ……….. Χ………. 80
20 167 Π………. Μ………. 79
21 176 Β………. Κ………. 73
22 164 Χ………..-Π……… Ι………. 71
23 153 Χ…………. Ζ…….. 71
24 156 Φ……… Κ……….. 70

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
α/α Κωδικός Ονοματεπώνυμο μαθητή Τελικός βαθμός
1 179 Γ……….. Κ………… 69
2 152 Ε……… Δ……… 68
3 168 Ι…………. Δ……….. 68
4 151 Ν…….. Κ…….. 59
5 155 Δ………… Γ……….. 51

In this article