Δράσεις στη Θεσπρωτία κατά της εξάπλωσης του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus)

Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 20/06/2024, ερευνητές από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τους γεωπόνους του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πραγματοποίησαν εξαπόλυση του υμενόπτερου παρασιτοειδούς Encarsia smithi, σε δύο θέσεις στον κάμπο Κεστρίνης – Σαγιάδας.

Η Εξαπόλυση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος περιορισμού της εξάπλωσης του Μαύρου ακανθώδη αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus), με βιολογικές μεθόδους.

Η εξέλιξη της εγκατάστασης του παρασιτοειδούς θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση. Ενημερώνουμε επίσης τους παραγωγούς εσπεριδοειδών ότι μετά από ενέργειες της υπηρεσίας μας, τα εσπεριδοειδή έχουν συμπεριληφθεί στις καλλιέργειες για τις οποίες επιδοτείται, μέσω οικολογικών σχημάτων, η εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την καταπολέμηση εχθρών όπως ο Ψευδόκοκκος και ο Τετράνυχος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και στα τηλέφωνα: 2665360160 και 2665360162.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

In this article