Στην Ποταμιά αύριο Κυριακή των “Άγίων Πάντων”, ο Παραμυθίας κ. Σεραπίωνας.

Στον Ι.Ν. Παμμέγιστων Ταξιαρχών