Στον εορτασμό του Αγίου Αναστασίου του Γουναρά, ο Παραμυθίας κ. Σεραπίωνας

To πρόγραμμα