27 καταγγελίες στη Θεσπρωτία για ακαθάριστα οικόπεδα. Η εικόνα ανά Δήμο

Έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών


Πάνω από 130 καταγγελίες είχαν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών μέχρι το τέλος Ιουνίου για όλους τους Δήμους της Ηπείρου, εκ των οποιων οι 27 στη Θεσπρωτία.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγγραφό του απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και στο Πυροσβεστικό Σώμα ζητώντας την εξέτασή τους και τις ενέργειες που προβλέπονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες το έγγραφο του Υπουργείου έχει διαβιβαστεί ήδη και στους 18 Δήμους της Ηπείρου οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσει στον έλεγχό τους και στους καθαρισμούς οικοπεδικών χώρων όπου δεν έχουν γίνει με την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών για ελλιπή καθαρισμό οικοπεδικών χώρων αφορά στο Δήμο Ιωαννιτών καθώς ανέρχονται σε 42. Υπάρχουν και τρεις δήμοι, ο Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Πάργας με μηδενικό αριθμό καταγγελιών.

Στη Θεσπρωτία:
-Ηγουμενίτσας 20
-Σουλίου 5
-Φιλιατών 2

In this article