Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς προς την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Παραμυθιάς, παρουσιάζει τις προτάσεις του προς την αρμόδια Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σουλίου. Αναφέρεται στις προτεινόμενες ειδικότητες που θα μπορούσαν να...

5) Τις επιστολές τις κ. Υπουργού προς τους προέδρους των ΑΤΕΙ με επισήμανση στις  ανάγκες παραγωγής σε βιολογικές καλλιέργειες και υδατοκαλλιέργειες 
6) Τις παραγωγικές ανάγκες της περιοχής ώστε πιθανά να διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας των πτυχιούχων μας
7) Το υπάρχον διδακτικό προσωπικό και τις αναθέσεις των μαθημάτων  
8) Τα υπάρχοντα εργαστήρια και ότι είναι μικρή η δαπάνη για τον πιθανό νέο απαιτούμενο εξοπλισμό των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για πρώτη φορά
9) Την δυνατότητα στους υποψήφιους μαθητές μας να έχουν περισσότερες επιλογές για τις σπουδές τους
10) Την απόφαση του ΔΣ 8/6/4/2011 του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων (ΕΟΠΠ)
11) Το ότι το σχολείο διαθέτει έτοιμο εργαστήριο κομμωτικής και αίθουσα σχεδιαστηρίου

 

 

Ομόφωνα αποφασίσαμε να προτείνουμε την έγκριση και λειτουργία των παρακάτω τομέων και ειδικοτήτων για πτυχία επιπέδου Β (3 χρόνια) , αλλά και Γ (4 χρόνια) :

1)Όλων των υφιστάμενων σε επίπεδο Γ ΄ με την προσθήκη των εξής ειδικοτήτων :
Α. Μηχανολογικός τομέας                                                                                 
    α1. ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
Β. Τομέας Γεωπονίας , τροφίμων και περιβάλλοντος
    β1. Ειδικότητα σύγχρονης επιχειρηματικής γεωργίας
    β2. Τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων
    
2) Οι παρακάτω ειδικότητες σε επίπεδο Β΄ (3 χρόνια) που συνδέονται άμεσα με το υπάρχον προσωπικό ,τα υπάρχοντα  εργαστήρια και έχουν μάλλον μικρή δαπάνη ίδρυσης , με μεγάλη όμως πιθανότητα προτίμησης από τους  μαθητές :
• Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών
• Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης (ΝΕΟ)
• Τεχνιτών αερίων καυσίμων ( φυσικού αερίου ) {ΝΕΟ}
• Ξενοδοχειακών και επισιτιστικών υπηρεσιών
• Ζωοτεχνία (ΝΕΟ)
• Αγροτικών μηχανημάτων (ΝΕΟ)
• Επιχειρήσεων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας
• Θερμοκηπιακών κατασκευών και καλλιεργειών (ΝΕΟ)
• Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – αρχιτεκτονική τοπίου
• Κομμωτικής τέχνης
• Αισθητικής τέχνης
• Σχεδίασης και παραγωγής ενδύματος  

Ο Διευθυντής   
Ευθύμιος Μπάλλας     

In this article

Join the Conversation