Στο Δημαρχείο οι κτηνοτρόφοι για τις δημοτικές βοσκές

Στο Δημαρχείο καλούνται να προσέλθουν ολοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Σουλίου, από 30-12-2011  μέχρι  & 30-01-2012, ωστε να καταθέσουν δήλωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός...

Στο Δημαρχείο καλούνται να προσέλθουν ολοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Σουλίου, από 30-12-2011  μέχρι  & 30-01-2012, ωστε να καταθέσουν δήλωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των ζώων, που επιθυμούν να εισάγουν στις Δημοτικές βοσκές της έδρας του Δήμου και  κάθε Τοπικής ή Δημοτική Κοινότητα, κατά το έτος  2012.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την 30-01-2012 θα είναι εκπρόθεσμες, με τις γνωστές προβλεπόμενες από το Νόμο συνέπειες που είναι η επιβολή προστίμου.

Δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, (αρμόδιος υπάλληλος Σπύρου Θωμάς) και από τους Προέδρους των Τοπικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  μας. Για πληροφορίες μπορειτε να καλειτε στο 2666360114.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!