Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτατου Μητροπολίτου μας κ.κ Τίτου

Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας, τοὺς ἐνταύθα καὶ μακρὰν εὐρισκομένους. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ. Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ νέου χρόνου αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ...

Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας, τοὺς ἐνταύθα καὶ μακρὰν εὐρισκομένους.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ νέου χρόνου αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας καὶ νὰ ἐκφράσω τὶς πιὸ θερμὲς πατρικές μου εὐχές, γιὰ ἕνα εἰρηνικό, εὐτυχισμένο καὶ δημιουργικὸ Νέο Ἔτος.

Οἱ δυσκολίες βέβαια εἶναι πάν­τοτε πολλὲς καὶ ὁ ἀγώνας τῆς ζωῆς δύσκολος. Οἱ διεθνεῖς συγκυ­ρίες προβάλλουν ζοφερὲς καὶ τὰ ἐθνικά μας προβλήματα μεγάλα. Ἂς ἔχουμε ὅμως θερμὴ πίστη στὸν Χριστό, καὶ μὲ τὴν δική του δύναμη καὶ ἐλπίδα τὰ πάντα θὰ ἀντιμε­τωπίσουμε καὶ σὲ ὅλα θὰ ἀναδειχθοῦμε νικητές.  Ἂς ριχθοῦμε στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μὲ θάρρος καὶ πεποίθηση, καὶ τότε ὅλα ἀσφαλῶς θὰ γίνουν καλύτερα καὶ τὸ μέλλον πιὸ φωτεινὸ καὶ ἐλπιδοφόρο.

Εὔχομαι σὲ ὅλους, εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ εὐτυχισμένο, μὲ κάθε προκοπή, τὸ Νέον Ἔτος 2012.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!