Συστάθηκε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Παραμυθιάς

Συστάθηκε το 9μελές Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Σουλίου, με βασικό αντικείμενο την καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Σουλίου...

Συστάθηκε το 9μελές Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Σουλίου, με βασικό αντικείμενο την καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Σουλίου ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δημοτική αρχή.

Το συμβούλιο αποτελείται από τους Μαρέτα Αριστείδη, Μαμούρη Δημήτριο, Φράγκο Θωμά, Κωσταρά Σταύρο, Θεοχάρης Σπυρίδων, Λόζερ Σύλβια, Μπαχστεφελ Βάλτερ, Τσιώνη Ιωάννη και τον Τσιώνη Παύλο.

Το Συμβούλιο Ένταξης Δήμου Σουλίου μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών καθώς και να διοργανώσει σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

In this article

Join the Conversation