Κοινωνικό Παντοπώλείο Παραμυθιάς: Δικαιολογητικά και Αιτήσεις

O Δήμος Σουλίου και το Νομικό Πρόσωπο «Αρωγή» σε συνεργασία με την  Ιερά Μητρόπολη  Παραμυθίας, βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης  υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια των οποίων θα λειτουργήσει...

 Επίσης σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του θεσμού , θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ  υπηρεσίες στους δικαιούχους του Προγράμματος από επαγγελματίες του Δήμου Σουλίου που επιθυμούν να συνεισφέρουν όπως : οδοντίατροι , δικηγόροι , τεχνίτες  (ηλεκτρολόγοι , υδραυλικοί κτλ) οι οποίοι θα καλύπτουν έκτακτες ανάγκες των επωφελούμενων. Η ονομαστική κατάσταση με τους επαγγελματίες που θα συνεισφέρουν θα ανακοινωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σε λίγο καιρό στα Σουπερ μάρκετ και στα καταστήματα ειδών διατροφής του Δήμου μας, θα υπάρχουν ειδικά καλάθια στα οποία κάθε πολίτης που επιθυμεί , μετά την πραγματοποίηση των αγορών του θα μπορεί να τοποθετεί αγαθά όπως ρύζι, μακαρόνια, γάλα κουτί, κονσέρβες κτλ, τα οποία θα πηγαίνουν κατευθείαν στα ράφια του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης όποιος επαγγελματίας συμπολίτης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων ή και υπηρεσιών ,  αλλά και όποιος άλλος επιθυμεί να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο στην στήριξη αυτού του Προγράμματος μπορεί να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα του Δήμου Σουλίου 2666360100 υπεύθυνος κ. Ντρίτσος Σταύρος και με τα τηλέφωνα της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθίας, Φιλιατών Γηρομερίου & Πάργας  2666022377 υπεύθυνος Πατέρας Βελισάριος

Από το Δήμο Σουλίου , το Ν.Π. ΑΡΩΓΗ & την Ι. Μητρόπολη  Παραμυθίας Φιλιατών & Πάργας

Ακολουθούν τα Κριτήρια – δικαιολογητικά για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν του Προγράμματος
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΑΔΥΝΑΜΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ

1)Υπεύθυνη Δήλωση (ν.1599/86) ότι : α) το σημερινό επάγγελμα β) Αν έχει εργαστεί στο παρελθόν γ) αν είναι ανασφάλιστος και δεν υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης από μέλος της οικογένειας του  γ)ότι είναι οικονομικά αδύνατος και δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει βασικές ανάγκες  δ)δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού (αν  υπάρχουν να δηλωθούν), ε) να  αναλύει τον τρόπο  που συντηρείται αυτός και η  οικογένεια του (παίρνει Προνοιακό επίδομα ,δουλεύει περιστασιακά ,τον βοηθούν  συγγενείς, κτλ) στ) όλα όσα αναφέρονται στην Υπ. Δήλωση είναι αληθινά
2)Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος  προηγούμενου έτους (του ιδίου, συζύγου και παιδιών) και θεωρημένο από την ΔΥΟ αντίγραφο Ε1,Ε2,Ε9. Αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής  δήλωσης υποβάλει Υπ. Δήλ. Θεωρημένη από την ΔΟΥ του τόπου διαμονής (για έγγαμους Υπ. Δήλωση και για τους δύο συζύγους ,για διαμονή κάτω από την ίδια  στέγη -γονείς , παιδιά- υποβολή των οικονομικών στοιχείων για όλα τα άτομα.
3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (το πιστ/κό που υποβάλλουν οι   ομογενείς από την Αλβανία πρέπει να είναι πρόσφατο, μεταφρασμένο και  επικυρωμένο από την Ελληνική Προξενική Αρχή)
4)Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας και αριθμός ΑΜΚΑ.
5)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Διαμονής
6) μισθωτήριο συμβόλαιο  ενοικίασης της οικίας
7)Στις περιπτώσεις διάλυσης γάμου ή διάστασης συζύγων υποβάλλονται έγγραφα που να το αποδεικνύουν (διαζύγιο- ένορκη βεβαίωση σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο), αν παίρνει διατροφή και τι ποσό , από πότε ακριβώς.
8)Στις περιπτώσεις : απώλειας συζύγου , ανικάνου πατρός , κτλ ,να πιστοποιούνται με  τα ανάλογα έγγραφα
9)Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
10)Αποδεικτικό πληρωμής Σύνταξης και για τους δύο συζύγους, τυχόν Προνοιακού  Επιδόματος που λαμβάνει οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας 
11) Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία)
12) Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό όπου αυτό κρίνεται  απαραίτητο.
13) 2 φωτογραφίες.

 

Κάντε κλικ εδώ –> Αίτηση – Υπευθυνη Δήλωση Εθελοντή 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!