Θωμάς Πιτούλης: Έκθεση Απολογισμού

Όταν o Nόμος 3852/2010 μετά από μακρά διαβούλευση, έγινε νόμος του κράτους,  οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή τα υπουργεία με τα επιτελεία τους καθώς  ο Ά και Β βαθμός Αυτοδιοίκησης...

Θέλετε να αναφερθούμε στην μεταφορά μαθητών! Στις υπηρεσίες και αρμοδιότητες που πήγαν στους Δήμους! Στις λειτουργικές υποχρεώσεις προς την Α’θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση !  Συνεχής αγώνας δρόμου για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι: «Ναι πήραμε βήμα». Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα προβλημάτων και  έχοντας να κάνουμε, και με την διαχρονική προσφιλή τακτική της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε την πρώτη χρονιά εφαρμογής και διοίκησης της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου. Ως Αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, των εντολών του Περιφερειάρχη και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, θέσαμε ως στόχο και προϋπόθεση, για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, την συγκέντρωση των υπηρεσιών στο ιδιόκτητο κτίριο της Περιφέρειας. Υπηρεσίες, που ήταν διάσπαρτες στην πόλη της Ηγουμενίτσας, καταβάλλοντας μάλιστα και παχυλά ενοίκια, όπως η Δ/νση Μεταφορών, το Τμήμα   Αλιείας, η Δ/νση Κτηνιατρικής  και άλλες

 Η προσπάθειά μας αυτή, ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τετράμηνο της θητείας μας ενώ ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηγουμενίτσας, μετεγκαταστάθηκαν το Κ.Ε.Π της Νομαρχίας και η Πολεοδομία σε κτίρια του Δήμου. Εκκρεμότητα  που υπάρχει για την ολοκλήρωση του στόχου που είχαμε θέσει, είναι η μετεγκατάσταση,  της Πρόνοιας,  υπηρεσία που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ηγουμενίτσας, ο οποίος αν και πολλάκις έχει δεσμευτεί, δεν την έχει μεταφέρει ακόμη. Είναι ένα δεδομένο που δημιουργεί κάποιες δυσλειτουργίες στην  Περιφερειακή Ενότητα, αλλά  από την άλλη πρέπει να δείξουμε κατανόηση προς τον Δήμο και να  μην προσθέτουμε και άλλα προβλήματα, σε αυτά που  ήδη αντιμετωπίζει ως θεσμός.

Ταυτόχρονα έγινε ουσιαστικός έλεγχος των τηλεφωνικών γραμμών που χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  και νυν Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  και προβήκαμε στην κατάργηση τουλάχιστον 150 ανεξάρτητων τηλεφωνικών γραμμών του Ο.Τ.Ε. Φυσικό επακόλουθο αυτών των ενεργειών ήταν η σημαντική μείωση εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  Την ίδια περίοδο μετά από προσωπικές επαφές, συζητήσεις και προτάσεις, προχωρήσαμε  στη σύνταξη της πρότασης κατάταξης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας, όπως προβλέπεται από το Νόμο του Καλλικράτη. Ήτοι σύμπτυξη των δώδεκα διευθύνσεων  και των τμημάτων, σε έξη διευθύνσεις , τρία τμήματα και τρία γραφεία.
Η πρόταση κατάταξης  του προσωπικού υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δημοσιεύτηκε σε σχετικό Φ.Ε.Κ. Μετά από συνταξιοδοτήσεις, εργασιακή εφεδρεία, αποσπάσεις και μετατάξεις που έγιναν μέσα στο 2011, επίσης από τις διαπιστώσεις της λειτουργίας των υπηρεσιών της  Π.Ε Θεσπρωτίας,  προβήκαμε  σε τροποποίηση των τοποθετήσεων του προσωπικού, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Καθιέρωσα την κατά εξάμηνο απολογιστική έκθεση των διευθύνσεων και γραφείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για πληρέστερη ενημέρωση και γνώση των θεμάτων, καθώς  και της λειτουργίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Μέσω αυτών οι Διευθυντές, Τμηματάρχες κλπ, καταθέτουν  προβληματισμούς και προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 243 παράγραφος 1 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προχώρησα στην πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη. Ελλείψει γραφείου προγραμματισμού  στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, ευθύνη του Ειδικού μου Συνεργάτη σε συνεργασία με τις υπηρεσίες προωθούμε τα κάτωθι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!