Φρένο στους ΧΥΤΑ από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Να εγκαταλείψουν οι χώρες μέλη τους ΧΥΤΑ για την επεξεργασία των απορριμμάτων και να στραφούν σε ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση, αναφέρεται στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής Αναφορών...

Να εγκαταλείψουν οι χώρες μέλη τους ΧΥΤΑ για την επεξεργασία των απορριμμάτων και να στραφούν σε ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση, αναφέρεται στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση η οποία αναμένεται να συζητηθεί αύριο το πρωί στην Ολομέλεια, αναφέρει πως η επιτροπή έχει δεχτεί καταγγελίες από την Ελλάδα (κυριως για τους ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Λευκίμμης απο τον Παραμυθιώτη Γιάννη Παπαδόπουλο) όπως και από άλλες 15 χώρες μέλη για σοβαρά προβλήματα στην επεξεργασία των σκουπιδιών. Τα μέλη της επιτροπής προωθούν την τεχνολογία για διαλογή στην πηγή, μείωση των απορριμμάτων και ανακύκλωση.

Ο στόχος είναι μέχρι το 2020 το 50% όλων των αστικών αποβλήτων να πηγαίνουν στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

Η έκθεση εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες επιθεώρησης και επιβολής της νομοθεσίας σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για τα απόβλητα και ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για επιθεωρήσεις, ελέγχους και άλλες ενέργειες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων.

Ζητεί από τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα με τα απόβλητα να λάβουν υπόψη τους ότι οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές διαχείρισης των αποβλήτων παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματος ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα.

Η έκθεση ζητά επίσης από τα κράτη μέλη να κλείσουν όλους τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!