Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το αποχετευτικό Παραμυθιάς

Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Αγίου Δονάτου, Παραμυθιάς,...

Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Αγίου Δονάτου, Παραμυθιάς, Αγίου Γεωργίου και Καρυωτίου.

Πρόκειται για ένα έργο μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας η κατασκευή του οποίου θα λύσει σοβαρά προβλήματα της περιοχής. Σχετικά με τον τελικό αποδέκτη, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται τα επεξεργασμένα λύματα να οδηγούνται με αγωγό στο ρέμα Κωκυτός κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ για την θερινή προβλέπεται να οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση. Σχετικά με τη λυματολάσπη της μονάδας προβλέπεται η ειδική επεξεργασίας ενώ η τελική διάθεση θα γίνεται σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων, όπως ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Να σημειωθεί ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος με προϋπολογισμό 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

In this article

Join the Conversation