16 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σουλίου

Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την πρόσληψη 16 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αυτές αφορούν:4 χειριστές μηχανημάτων (3 με οκτάμηνη σύμβαση...

Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την πρόσληψη 16 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις αυτές αφορούν:
4 χειριστές μηχανημάτων (3 με οκτάμηνη σύμβαση και 1 με δίμηνη σύμβαση)
1 οδηγό απορριμματοφόρου με οκτάμηνη σύμβαση
1 υδραυλικό με οκτάμηνη σύμβαση
10 εργάτες καθαριότητας (6 με οκτάμηνη σύμβαση και 4 με δίμηνη σύμβαση)

Διαβάστε τις σχετικές αποφάσεις απο εδω: οκτάμηνες συμβάσεις, δίμηνες συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του δήμου 2666360100.

 

In this article

Join the Conversation