Απάντηση της ΔΕΗ σε επιστολή παραπόνων της paramythia-online.gr για τις διακοπές ρεύματος της Παραμυθιάς

Προς: Paramythia-online.gr Σε απάντηση του σχετικού e-mail, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 04/02/2012 το πρωί, υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης στην Παραμυθιά, η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα. Εκείνο το χρονικό διάστημα...

Προς: Paramythia-online.gr

Σε απάντηση του σχετικού e-mail, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 04/02/2012 το πρωί, υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης στην Παραμυθιά, η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα. Εκείνο το χρονικό διάστημα επικρατούσε στην περιοχή κακοκαιρία και υπήρχε πτώση κεραυνών. Η διακοπή προκλήθηκε από την αυτόματη λειτουργία των μέσων προστασίας του δικτύου ΔΕΗ, λόγω της πτώσης κεραυνού.

Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50160/November 1999 : «Voltage characteristics of Electricity supplied by public distribution systems». Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης στους ακροδέκτες παροχής των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης (ΧΤ και ΜΤ), που τροφοδοτούνται από δημόσια συστήματα διανομής, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το πρότυπο προβλέπει εξαιρέσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις και σε παρεμβάσεις καταναλωτών και τρίτων. Αποδέχεται μεταβολές (διαταραχές) των χαρακτηριστικών της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις, διακυμάνσεις και διακοπές της τάσης καθώς και μεταβατικές ή περιστασιακές υπερτάσεις ως προς τη γη, που μπορεί να προκαλούνται από χειρισμούς ή βλάβες στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών ή του δικτύου διανομής, από κεραυνούς, παρεμβάσεις τρίτων ή άλλα εξωτερικά αίτια, από τη λειτουργία συσκευών καταναλωτών κλπ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επιθυμείτε.

 

Σοφ. Ι. Λέκκας 
Διευθυντής Περιοχής Ιωαννίνων

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!