Αλέκος Πάσχος: Επιστολή Διαμαρτυρίας προς υπουργούς Εργασίας και Υγείας

Επιστολή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στην λειτουργία του εθνικού οργανισμού παροχών υπηρεσιών υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έστειλε στους υπουργούς υγείας και εργασίας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αλέκος Πάσχος. Η...

 – Λόγω της χαμηλής αμοιβής του γιατρού που είναι συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που ορίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και η οποία ανέρχεται σε 10 € μεικτά για κάθε εξεταζόμενο/η, έχει οδηγήσει πολλούς γιατρούς στην άρνηση σύναψης σύμβασης με τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γεγονός που αναγκάζει τους επιχειρηματίες να επισκέπτονται μη συμβεβλημένους γιατρούς, επιβαρύνοντας τους με ένα επιπλέον οικονομικό κόστος στις μέρες μας, που εκ των πραγμάτων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις τους.

 

 – Η αδυναμία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους μετά τις περικοπές και την γενική κατάσταση που επικρατεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ υπηρεσιών που απολαμβάνει και των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει

Κατανοούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπου επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, εντούτοις όμως λόγω  των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες (μείωση τζίρου, έκτακτοι φόροι, αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ) τον τελευταίο καιρό, τα ανωτέρω προσθέτουν ένα επιπλέον οικονομικό πρόβλημα που προκύπτει από την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κύριε Υπουργέ, Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω ώστε να δοθούν λύσεις που θα σταματήσουν την  ταλαιπωρία και την άδικη επιβάρυνση των ασφαλισμένων και ειδικά όσον αφορά  το ανώτατο όριο του αριθμού των επισκέψεων των ασφαλισμένων  που θα εξετάζει ο συμβεβλημένος γιατρός  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά μήνα και εβδομάδα.
                                                                            

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αλέξανδρος Πάσχος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!