Εκδήλωση του Δήμου Σουλίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας