50.000 ευρώ θα κοστίσει η αποξήλωση της γέφυρας Γλυκής

50.000 ευρώ θα κοστίζει η αποξήλωση και η μεταφορά της παλιάς γέφυρας Γλυκής, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσίευσε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. Ο...

50.000 ευρώ θα κοστίζει η αποξήλωση και η μεταφορά της παλιάς γέφυρας Γλυκής, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσίευσε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-3-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας στην Ηγουμενίτσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ της Π. Ε. Θεσπρωτίας και έχει εκδοθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Θεσπρωτίας η με αριθμό 559/23-02-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

In this article

Join the Conversation