Το φακελάκι στο κέντρο υγείας Παραμυθιάς…. δεν ήταν για χρηματισμό…

Το ποσό των 800 ευρώ που είχε κλαπεί από το ταμείο του κέντρου υγείας Παραμυθιάς, επιστράφηκε από τον/ους άγνωστο/ους δράστη/ες. Τα 800 ευρώ βρέθηκαν σε φακελάκι το οποίο...

Το ποσό των 800 ευρώ που είχε κλαπεί από το ταμείο του κέντρου υγείας Παραμυθιάς, επιστράφηκε από τον/ους άγνωστο/ους δράστη/ες. Τα 800 ευρώ βρέθηκαν σε φακελάκι το οποίο τοποθετήθηκε στο ταμείο.

Το θέμα όμως δεν έχει τελειώσει εδώ καθώς η διοικήτρια του νοσοκομείου Φιλιατών (στο οποίο οργανωτικά ανήκει το κέντρο υγείας Παραμυθιάς) κ. Μαρκουλά Ιουλία, ζήτησε την διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, για να την εξιχνίασης της υπόθεσης.

Οπότε το λογοπαίγνιο μας στο τίτλο δεν αφορά χρηματισμό (προς αποφυγήν παρεξηγήσεων). Έτσι και αλλιώς οι ιατροί και το προσωπικό του κέντρου υγείας Παραμυθιάς, έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως εργάζονται με πλήρη συνείδηση του λειτουργήματος που εκτελούν χωρίς να δώσουν κανένα δικαίωμα για καταγγελίες.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!