Και επίσημα πλέον: ΔΕΝ τηρούνται όλοι οι όροι και κανόνες στο ΧΥΤΑ

Δεν τηρούνται όλοι οι όροι και κανόνες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, εξαιτίας των κατασκευαστικών λαθών και παραλήψεων στο ΧΥΤΑ. Σε αυτό το άκρως ανησυχητικό συμπέρασμα κατέληξε σήμερα,...

Δεν τηρούνται όλοι οι όροι και κανόνες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, εξαιτίας των κατασκευαστικών λαθών και παραλήψεων στο ΧΥΤΑ.

Σε αυτό το άκρως ανησυχητικό συμπέρασμα κατέληξε σήμερα, το κλιμάκιο τεχνικών και υπηρεσιακών παραγόντων που επισκέφτηκε το ΧΥΤΑ Καρβουνάρίου μετά από αίτημα του Δήμου Σουλίου, συνοδευόμενοι από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη, τη Δήμαρχο Σουλίου Σταυρούλα Μπραίμη, τον προεδρο του ΦΟΔΣΑ Λώλο Ιωάννη, τη Περιφερειακή Σύμβουλο Φίλη Αντιγόνη τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καρβουναρίου Μπέλλο Ιωσήφ και το Πρόεδρο της επιτροπής αγώνα Σπύρου Γεώργιο. 

Φανταζόμαστε πως η σύμβαση για την λειτουργία του ΧΥΤΑ θα περιέχει και ρήτρες για την περίπτωση που αποδειχτεί η πλημμελής λειτουργία του ή κακοτεχνίες και ελλείψεις στη κατασκευή και με αγωνία αναμένουμε την διεκδίκηση των προβλεπόμενων από την ενεργοποίηση των προαναφερόμενων ρητρών.

Το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον υπεύθυνο μηχανικό που έχει αναλάβει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και συζήτησε όλα τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα. Με αφορμή τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, η Περιφέρεια  Ηπείρου σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου, δεσμεύτηκε  να προβεί  άμεσα στις ακόλουθες απαραίτητες ενέργειες :

1.Να ζητηθεί  από τον ΦΟΔΣΑ έλεγχος των πιθανών εκροών από τον  ΧΥΤΑ.
2.Να εκπονηθεί μελέτη  και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση  για την βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών.

Ο ΦΟΔΣΑ  συμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Σουλίου, δεσμεύτηκε  άμεσα να στείλει έγγραφο  στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να ζητήσει την πραγματοποίηση δειγματοληψίας  και χημικών αναλύσεων  των υγρών που εκρέουν κατάντι του ΧΥΤΑ. Επίσης  να επισκευάσει και να  στεγανοποιήσει το  φρεάτιο, προκειμένου  να αποφευχθεί στο μέλλον  άσκοπη εκροή υγρών και να προχωρήσει  άμεσα στην προμήθεια αντλίας, με την οποία  θα γίνεται η μεταφορά των υπολοίπων υδάτων στον βιολογικό.

In this article

Join the Conversation