Η λαϊκή αγορά ξαναποκτά το πηγάδι της.

Με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τις ενέργειες του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς με σκοπό την ανακατασκευή του παλιού πηγαδιού στο χώρο της Λαϊκής αγοράς....

Με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τις ενέργειες του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς με σκοπό την ανακατασκευή του παλιού πηγαδιού στο χώρο της Λαϊκής αγοράς. Αυτές οι ενέργειες για τη διάσωση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, είναι απαραίτητες και θα πρέπει να συνδράμουμε στις όποιες προσπάθειες αναδεικνύουν την πολιτισμική μας ιστορία με τη στήριξη και την συμπαράστασή μας. Μόνο όφελος μπορεί να υπάρξει για τον τόπο, αφού προβάλλουν και αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της Παραμυθιάς μας.

Το συγκεκριμένο πηγάδι αποτελούσε σημείο αναφοράς για την Παραμυθιά και βρίσκεται χαραγμένο στην μνήμη όλων όσων το έζησαν. Η καταστροφή του (όπως και μιας σειράς κτισμάτων, βρυσών κλπ) καθώς και ο αποχαρακτηρισμός της Παραμυθιάς από παραδοσιακός οικισμός, αποδεικνύεται πως ήταν ένα λάθος το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί. Ιδικά ο αποχαρακτηρισμός της Παραμυθιάς από παραδοσιακός οικισμός διευκόλυνε την οικιστική της ανάπτυξη της πόλης όμως αποστέρησε από την περιοχή ένα κομμάτι από την ιστορία της καθώς και την ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού. 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!