Τα εκλογικά τμήματα της Παραμυθιάς

66ο Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α μέχρι και Δ και ειδικότερα από την εκλογέα...

66ο Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α μέχρι και Δ και ειδικότερα από την εκλογέα ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ μέχρι και την εκλογέα ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ. Επίσης οι εκλογείς Άνδρες και Γυναίκες του Δ.Δ. ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ.

67ο Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Δ και ειδικότερα από την εκλογέα ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Κ, και ειδικότερο μέχρι τον εκλογέα ΚΩΤΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟ.

68ο  Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Λ και ειδικότερα από την εκλογέα ΛΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ μέχρι και Μ και ειδικότερα και την εκλογέα ΜΩΚΟΥ ΜΗΛΕΑ.

69ο Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ν και ειδικότερα από την εκλογέα ΝΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ μέχρι και Π και ειδικότερα μέχρι και τον εκλογέα ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ. Και το προσωπικό του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

70Ο Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Α’ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Π και ειδικότερα από τον εκλογέα ΠΑΣΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ μέχρι και Τ και ειδικότερα μέχρι και τον εκλογέα ΤΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ.

71Ο Εκλογικό Τμήμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Α’ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς: Ψηφίζουν Άνδρες και Γυναίκες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Τ και ειδικότερα από την εκλογέα ΤΑΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ μέχρι και την εκλογέα ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ.

In this article

Join the Conversation