183.000 ευρώ στα ταμεια του Δήμου

Με 897.000 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. Τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν στην τακτική επιχορήγηση για το μήνα...

Με 897.000 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. Τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν στην τακτική επιχορήγηση για το μήνα Μάιο.
 
Σημειώνεται ότι στην απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης, το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό «είναι προσαρμοσμένο αφενός στην πρόταση της ΚΕΔΕ περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής». Αναλυτικά η κατανομή στους Δήμους της Θεσπρωτίας έχει ως εξής:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 507.125, ΣΟΥΛΙΟΥ 183.134, ΦΙΛΙΑΤΩΝ 206.59

In this article

Join the Conversation