Ευρεία συσκεψη αυτή την στιγμή στην Περιφέρεια για τον ΧΥΤΑ

Στην πρόταση - έκκληση του Δήμου Σουλίου, ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου και σήμερα Τετάρτη, στα γραφεία της Περιφέρειας στα Ιωάννινα,  θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων στο...

1.-  Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε ολόκληρη την  Ήπειρο, απαιτεί  ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό  και συνολική αντιμετώπιση, με βάση περιβαλλοντικά, επιστημονικά και οικονομικά κριτήρια και δεδομένα. Άρα  ο περιφερειακός σχεδιασμός χρειάζεται  άμεση επικαιροποίηση με βάση και τα νέα δεδομένα.

2. -Απαιτείται να  γίνει άμεση αποκατάσταση των  κατασκευαστικών παραλείψεων και αστοχιών στο Χ. Υ. Τ. Α.  Καρβουναρίου, με σκοπό την άρτια, ολοκληρωμένη  και  αποτελεσματική λειτουργία του. Οι κατασκευαστικές αστοχίες και παραλείψεις  έχουν επισημανθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου, την εταιρεία λειτουργίας του  ΧΥΤΑ και  τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Η ολοκληρωμένη  και αποτελεσματική διαχείριση των σκουπιδιών είναι μεγάλο και δύσκολο κεφάλαιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε, πως η  διαφάνεια, η ενημέρωση και  η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και  ιδιαίτερη σοβαρότητα είναι αναγκαίες  και ικανές συνθήκες για να διορθωθούν καταστάσεις και να αποφευχθούν στο μέλλον μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει να αναφέρουμε δε ότι το θέμα της περιφερειακής συνείδησης στη διαχείριση των σκουπιδιών, είναι υπόθεση  όλων μας.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation