Μαθήματα κολύμβησης απο το Δήμο τον ΣΚΑ Παραμυθιάς και το κληροδότημα Ρίγγα