Τα σημαντικότερα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ την εβδομάδα που πέρασε

Επιλογή – πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών. Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του τμήματος Α2 του υπ΄ αριθμ. 21 αγροτεμάχιο της Γλυκής – όροι εκμίσθωσης Τροποποίηση προϋπολογισμού του...


error: Content is protected !!