Τα σημαντικότερα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ την εβδομάδα που πέρασε

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΥΚΗΣ Έγκριση Κανονισμού...