Προϋπολογισμός και καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον προϋπολογισμό και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου. Για τις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται η ημερομηνία και ο χώρος, θα ενημερωθείτε...

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον προϋπολογισμό και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου. Για τις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται η ημερομηνία και ο χώρος, θα ενημερωθείτε με επομένη ανακοίνωση.

In this article

Join the Conversation