Άγγελος Στεργίου: Οι κλινικές μελέτες μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

«Οι κλινικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν δυναμικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σε έναν τομέα υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης», επεσήμανε ο συμπατριώτης μας Δρ Άγγελος...

Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία  έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής απαραίτητες για τη διεξαγωγή ορισμένων κλινικών μελετών και θα πρέπει να ανοίξει περαιτέρω ο χώρος σε αυτά παράλληλα φυσικά με τα πανεπιστημιακά και κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα δίνοντας τη δυνατότητα να ισοσκελίσουν ή ακόμη και να μεταβούν σε πλεονασματικούς προσανατολισμούς», τονίζει ο Δρ Στεργίου ενώ το πλέον σημαντικό είναι και η δημιουργία τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για τους ιατρούς,  προς όφελος των ασθενών με καταληκτικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  υγείας στην πατρίδα μας.

Η ΣELLAS Clinicals αποτελεί  ένα εξειδικευμένο κέντρο αφιερωμένο σε κλινικές έρευνες, καινοτόμα κλινικά πρωτόκολλα και ανάπτυξη μορίων. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα των παροχών υγειονομικής φροντίδας και να αποτελούμε τον σύνδεσμο για την παροχή προηγμένων και καινοτόμων επιλογών θεραπείας στους ασθενείς. Χάρη στις συνεργασίες μας με παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση στην Ελλάδα σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, διαθέτοντας ταυτόχρονα μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών που περιλαμβάνει ιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητικό προσωπικό, που έχουν πρόσβαση στις πλέον καινοτόμες θεραπείες και  τεχνολογίες αιχμής. Η ΣΕLLAS Clinicals ακολουθεί ενεργά ένα στρατηγικό πρόγραμμα συνεργασιών με νοσοκομεία και οργανισμούς που ηγούνται στους αντίστοιχους τομείς δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε μια ραγδαία εξελισσόμενη οικονομία γνώσεων που απαιτεί υπερσύγχρονες τεχνολογίες, λειτουργική ευελιξία, ταχύτητα και το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους ασθενείς.

In this article

Join the Conversation