Διακοπή ρευματος την Τρίτη σε περιοχές της Παραμυθιάς

Την ΤΡΙΤΗ 7.8.2012 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 08 00 πμ έως 12 00 πμ λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της Δ.ΕΔΔΗΕ α.ε στις παρακάτω περιοχές της...

Την ΤΡΙΤΗ 7.8.2012 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 08 00 πμ έως 12 00 πμ λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της Δ.ΕΔΔΗΕ α.ε στις παρακάτω περιοχές της Παραμυθιάς:

 ΑΜΠΕΛΙΑ, ΡΑΠΙ, ΓΚΡΙΚΑ, ΨΑΚΚΑ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΒΙΟΠΑΘΕ 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για το λόγω αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνεχεία ρεύμα. Έτσι για λογούς ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς η αλλά στοιχειά του δικτυού ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!