Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης

Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 20:00 στην Παραμυθιά. Δυστυχώς και σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει το θέμα του ιστορικού κέντρου Παραμυθιάς, το όποιο ελπίζουμε...

– Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης Δ.Σ.  Απολογισμού Πεπραγμένων
– Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού
-Τροποποίηση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2012.
-Λύση σύμβασης ακινήτου στην Δημ .Κοινότητα Παραμυθιάς
-Διαγραφή ποσού οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους βοσκής
-Συμπληρωματική εισαγωγή ζώων στους πίνακες βοσκής
-Παραχώρηση κοινοτικής έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
-Χορήγηση 3ης παράτασης & Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
-ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΨΗ 2ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 65 & Ο.Τ.68  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΑΡΔΑΚΙΑ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.-
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΩΚΙΩΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΑΪΔΑ-ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ * ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου *ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ, ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Τ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ»
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Τ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ»
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Τ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ»
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – Δ.Δ. ΧΟΪΚΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΗΣ »
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ. 75 »
-Ανάκληση τμήματος της υπ΄αριθμ. 275/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 3ου & 4ου Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΟΥΛΙΟΥ.- Χορήγηση 4ης Παράτασης – Έγκριση ΝΕΩΝ 1ου & 2ου ΑΠΕ
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!