Πρωτιά για το Δήμο Σουλίου. 392.000€ για δωρεάν φιλοξενία και σίτιση στους παιδικούς σταθμούς

Στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ο Δήμος Σουλίου υπέβαλε προτάσεις και πέτυχε τη χρηματοδότηση, μίας νέας δομής διπλής βάρδιας, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,...

Στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ο Δήμος Σουλίου υπέβαλε προτάσεις και πέτυχε τη χρηματοδότηση, μίας νέας δομής διπλής βάρδιας, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, πλέον των 3 ήδη χρηματοδοτούμενων-αυξάνοντας και τον αριθμό των φιλοξενούμενων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αχέροντα, σημειώνοντας μοναδική σημαντική πρωτιά σε επίπεδο νομού Θεσπρωτίας, ως ο πρώτος δήμος σε εξασφάλιση θέσεων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Η δράση χρηματοδοτεί τις δομές παιδικής προστασίας, Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά ηλικίας 5 – 12 χρόνων, τα οποία απασχολούνται εκτός σχολικού ωραρίου με οργανωμένες ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. Βάσει των τελικών αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, και παρά το φετινό περιορισμένο προϋπολογισμό της σχετικής πρόσκλησης, το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 392.100,00€ για την δωρεάν παροχή φιλοξενίας και σίτισης σε 49 νήπια στους 3 παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Επιπλέον, για πρώτη χρονιά, ο Δήμος Σουλίου θα παράσχει υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (αθλητισμού, πολιτισμού, Η/Υ, ξένων γλωσσών <Ιταλικά, Γαλλικά κλπ> και ενισχυτικής διδασκαλίας) σε 125 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πολιτισμού του Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation