Μείωση πληθυσμού και μαθητικού δυναμικού δειχνουν τα δημογραφικά στοιχεία του Δήμου Σουλίου

Συντάκτης: Γεώργιος Λώλος Από το Δήμο Σουλίου και με τη φροντίδα του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Μαμούρη κυκλοφόρησε ένας στατιστικός πίνακας με στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του...

Συντάκτης: Γεώργιος Λώλος

Από το Δήμο Σουλίου και με τη φροντίδα του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Μαμούρη κυκλοφόρησε ένας στατιστικός πίνακας με στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου κατά ηλικίες ,εγγραφές, διαγραφές κλπ. Ο πίνακας αυτός είναι ο καθρέπτης της μικρής μας κοινωνίας και με μια προσεκτική μελέτη αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης τα δημογραφικά ,εργασιακά κλπ προβλήματα των δημοτών μας.

Έτσι από το αρχείο του δημοτολογίου προκύπτει ότι το πλήθος των κανονικών εγγραφών ανέρχεται στις 19.862 πολίτες άρρενες 10.168 και θήλεις 9.694. Στην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού και στην ηλικία 0-18 ετών 1.577 άρρενες και 1422 θήλεις δηλαδή έχουμε 2999 πολίτες. Στην ηλικία 61 και άνω άρρενες 2743 και 3079 θήλεις. Σύνολο 5822 άτομα. Εδώ φαίνεται καθαρά η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση του πληθυσμού ηλικίας 61 ετών και άνω. Στις άλλες ηλικίες ο αναγνώστης μπορεί να δει τον πίνακα πως διαμορφώνεται

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011:
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Γέννηση 108, Μεταδημότευση 40, Λοιποί λόγοι  23 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Θάνατος  193, Μεταδημότευση 348, Λοιποί λόγοι 2

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι μεταδημότευσαν 348 άτομα και ενεγράφησαν 40.Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός του Δήμου Σουλίου φθίνει και ότι το μαθητικό δυναμικό όλο και θα μειούται τα προσεχή έτη. Η μεταδημότευση 348 ατόμων σε ένα έτος ίσως οφείλεται και στην έλλειψη απασχόλησης στο Δήμο μας. Γενικά και με λίγα λόγια από τη μελέτη του πίνακα προκύπτουν στοιχεία τα οποία οι αρμόδιοι καλό θα ήταν να τα λάβουν υπόψη τους.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!