Πίνακες προσλήψεων προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 20/8/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.401/1/2012, 24.402/1/2012,...

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 20/8/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.401/1/2012, 24.402/1/2012, 24.403/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

1.    Πίνακας προσληπτέων, κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. (Κατεβάστε από εδώ)

2.    Πινάκας Απορριπτέων με ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. (Κατεβάστε από εδώ)

3.    Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατεβάστε από εδώ )

4.    Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.   (Κατεβάστε από  εδώ)

In this article

Join the Conversation