Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς για τα “Παραμυθιώτικα”

O Εμπορικός Σύλλογος   Παραμυθιάς, ευχαριστεί   από βάθους καρδιάς το Δήμο Σουλίου, τον ΟΛΗΓ   Α. Ε.  και το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, για τη στήριξη που μας προσέφεραν  κατά τις...

O Εμπορικός Σύλλογος   Παραμυθιάς, ευχαριστεί   από βάθους καρδιάς το Δήμο Σουλίου, τον ΟΛΗΓ   Α. Ε.  και το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, για τη στήριξη που μας προσέφεραν  κατά τις εκδηλώσεις «Παραμυθιώτικα 2012». Χωρίς τη δική τους συνδρομή και βοήθεια, θεωρούμε πως αυτές  δεν θα είχαν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί στο βαθμό και με το αποτέλεσμα που έγιναν.

Με την ανταπόκριση του κόσμου, οι εκδηλώσεις στέφτηκαν από πλήρη επιτυχία από κάθε άποψη και για φέτος πετύχαμε τους στόχους που ως εμπορικός κόσμος είχαμε  θέσει : προβολή της πόλης μας, καθώς  και  των παραδοσιακών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας  που παράγονται στην περιοχή μας.  Επιδίωξή μας ήταν και καταφέραμε να συνδέσουμε  το παρελθόν με το παρόν και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την τοπική αγορά, που στη δύσκολη οικονομική συγκυρία  την οποία  η χώρα μας βιώνει, οι παραγωγοί και έμποροι της περιοχής την έχουμε ανάγκη.

Ως  Εμπορικός  Σύλλογος Παραμυθιάς, θα προσπαθήσουμε η φετινή εκδήλωση να μην είναι ευκαιριακή και πρόσκαιρη, αλλά να γίνει θεσμός, να διευρυνθεί  και  εμπλουτιστεί περαιτέρω και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη μας.

 
Για  το  Δ. Σ.
Ο  Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Σπυρίδων   Παν.   Γούσιας 

In this article

Join the Conversation